Jak zainstalować VestaCP na serwerze VPS krok po kroku

Instalacja VestaCP na serwerze VPS jest prostym procesem, który można przeprowadzić w kilku krokach. Poniżej przedstawiam szczegółowy przewodnik instalacji VestaCP na serwerze VPS z systemem operacyjnym Ubuntu. Te same kroki można dostosować do innych dystrybucji Linuksa.

Krok 1: Przygotowanie serwera

 1. Zaloguj się na serwer VPS
  • Użyj klienta SSH, takiego jak PuTTY (dla Windows) lub terminala (dla macOS/Linux), aby połączyć się z serwerem VPS.
  ssh root@twoja_adres_ip
  • Zastąp twoja_adres_ip rzeczywistym adresem IP Twojego serwera VPS.
 2. Zaktualizuj system
  • Przed instalacją VestaCP upewnij się, że system jest zaktualizowany.
  apt update && apt upgrade -y

Krok 2: Instalacja niezbędnych narzędzi

 • Upewnij się, że masz zainstalowany curl:

  apt install curl -y

Krok 3: Pobranie i uruchomienie skryptu instalacyjnego VestaCP

 1. Pobierz skrypt instalacyjny
  • Użyj polecenia curl, aby pobrać skrypt instalacyjny VestaCP.
  curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh
 2. Uruchom skrypt instalacyjny
  • Wykonaj skrypt, aby rozpocząć instalację VestaCP.
  bash vst-install.sh
 3. Konfiguracja instalacji
  • Podczas uruchamiania skryptu, zostaniesz poproszony o wprowadzenie kilku podstawowych informacji:
   • Adres e-mail administratora
   • Nazwa hosta serwera (np. server.example.com)
  • Skrypt automatycznie wykryje i zainstaluje wszystkie niezbędne komponenty, takie jak serwer WWW (Apache/Nginx), serwer baz danych (MySQL/MariaDB), serwer poczty (Exim), FTP (vsftpd), i inne.

Krok 4: Dokończenie instalacji

 1. Zapisanie danych logowania
  • Po zakończeniu instalacji skrypt wyświetli dane logowania do panelu VestaCP:
   • URL panelu (np. https://twoja_adres_ip:8083)
   • Nazwa użytkownika (domyślnie admin)
   • Hasło administratora (wygenerowane automatycznie)
  • Zapisz te dane w bezpiecznym miejscu.
 2. Zalogowanie się do VestaCP
  • Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu URL panelu VestaCP.
  • Zaloguj się używając danych administratora, które otrzymałeś podczas instalacji.

Krok 5: Konfiguracja VestaCP po instalacji

 1. Zmiana hasła administratora
  • Po pierwszym zalogowaniu się do panelu, zaleca się zmianę hasła administratora.
  • Przejdź do sekcji User -> admin i zmień hasło na bardziej złożone.
 2. Konfiguracja domen i usług
  • Dodaj swoje domeny, subdomeny, bazy danych i konta e-mail w odpowiednich sekcjach panelu VestaCP.
 3. Ustawienie certyfikatów SSL
  • Przejdź do sekcji Web -> Your Domain -> SSL Support i dodaj certyfikat SSL, aby zabezpieczyć swoje strony internetowe.
 4. Ustawienie kopii zapasowych
  • Przejdź do sekcji Backup i skonfiguruj automatyczne tworzenie kopii zapasowych, aby zabezpieczyć swoje dane.

Podsumowanie

Instalacja VestaCP na serwerze VPS jest prostym procesem, który można przeprowadzić w kilku krokach. Dzięki temu panelowi hostingowemu, zarządzanie serwerem staje się łatwe i intuicyjne, nawet dla osób bez dużego doświadczenia w administracji serwerami. VestaCP oferuje szeroki zakres funkcji, które pozwalają na zarządzanie stronami internetowymi, bazami danych, kontami e-mailowymi i wieloma innymi aspektami serwera, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Jak zainstalować VestaCP na serwerze VPS krok po kroku
Przewiń na górę