Jak skonfigurować pocztę, tworzyć skrzynki e-mailowe i zarządzać nimi w VestaCP

Wprowadzenie

VestaCP to darmowy panel hostingowy typu open-source, który umożliwia łatwe zarządzanie serwerem, w tym konfigurację serwera pocztowego. Dzięki VestaCP można szybko i sprawnie utworzyć skrzynki e-mailowe oraz nimi zarządzać. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak skonfigurować serwer pocztowy, tworzyć skrzynki e-mailowe oraz zarządzać nimi przy użyciu VestaCP.

Krok 1: Instalacja VestaCP

Jeżeli nie masz jeszcze zainstalowanego VestaCP, wykonaj poniższe kroki:

 1. Przygotowanie serwera
  • Zaloguj się na serwer VPS jako root.
  ssh root@twoja_adres_ip
  • Zaktualizuj system:
  apt update && apt upgrade -y
 2. Pobranie i uruchomienie skryptu instalacyjnego VestaCP
  • Pobierz skrypt instalacyjny:
  curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

  • Uruchom skrypt instalacyjny:
  bash vst-install.sh
  • Podaj wymagane informacje, takie jak adres e-mail administratora i nazwa hosta serwera, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 2: Konfiguracja serwera pocztowego w VestaCP

Po zainstalowaniu VestaCP, serwer pocztowy (domyślnie Exim) jest już skonfigurowany i gotowy do użycia. Możesz teraz przystąpić do tworzenia skrzynek e-mailowych i zarządzania nimi.

Krok 3: Tworzenie skrzynek e-mailowych

 1. Zaloguj się do VestaCP
  • Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu https://twoj_adres_ip:8083.
  • Zaloguj się za pomocą danych administratora, które otrzymałeś po instalacji.
 2. Dodawanie domeny
  • Przejdź do sekcji WEB.
  • Kliknij Add Web Domain i wprowadź nazwę swojej domeny (np. example.com).
  • Kliknij Add.
 3. Dodawanie skrzynek e-mailowych
  • Przejdź do sekcji MAIL.
  • Kliknij Add Mail Domain i wprowadź swoją domenę (np. example.com).
  • Kliknij Add.
  • Po dodaniu domeny, kliknij nazwę domeny w sekcji MAIL.
  • Kliknij Add Account i wprowadź nazwę użytkownika (np. info) oraz hasło.
  • Kliknij Add, aby utworzyć skrzynkę e-mailową.

Krok 4: Zarządzanie skrzynkami e-mailowymi

 1. Przegląd i zarządzanie skrzynkami
  • W sekcji MAIL, kliknij na nazwę domeny, aby zobaczyć listę skrzynek e-mailowych.
  • Kliknij nazwę użytkownika, aby edytować ustawienia skrzynki, zmienić hasło lub usunąć konto.
 2. Konfiguracja przekazywania wiadomości
  • Wybierz skrzynkę e-mailową, którą chcesz skonfigurować.
  • Kliknij Forwarders i dodaj adresy e-mail, na które chcesz przekazywać wiadomości.
 3. Ustawienia autorespondera
  • Kliknij Autoresponder przy wybranej skrzynce.
  • Wprowadź treść wiadomości automatycznej, którą chcesz wysyłać podczas nieobecności.
  • Kliknij Save.

Krok 5: Konfiguracja klientów pocztowych

Aby móc odbierać i wysyłać e-maile za pomocą klientów pocztowych (takich jak Outlook, Thunderbird czy aplikacje mobilne), musisz skonfigurować odpowiednio ustawienia.

 1. Ustawienia serwera pocztowego
  • IMAP/POP3 Server: mail.example.com
  • SMTP Server: mail.example.com
  • Porty:
   • IMAP: 993 (SSL/TLS)
   • POP3: 995 (SSL/TLS)
   • SMTP: 465 (SSL/TLS) lub 587 (STARTTLS)
  • Nazwa użytkownika: pełny adres e-mail (np. info@example.com)
  • Hasło: hasło do skrzynki e-mailowej
 2. Konfiguracja klienta pocztowego
  • Otwórz ustawienia konta w swoim kliencie pocztowym.
  • Wprowadź powyższe dane w odpowiednich polach konfiguracyjnych.
  • Zapisz ustawienia i przetestuj połączenie, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Krok 6: Konfiguracja zabezpieczeń

 1. Certyfikaty SSL/TLS
  • Upewnij się, że masz zainstalowane certyfikaty SSL dla swojej domeny.
  • W sekcji WEB, wybierz swoją domenę i kliknij Edit.
  • Zaznacz opcję SSL Support i Let's Encrypt Support, a następnie kliknij Save.
 2. Firewall i zabezpieczenia
  • Przejdź do sekcji FIREWALL w VestaCP i upewnij się, że masz włączone odpowiednie reguły zabezpieczające dostęp do serwera pocztowego.
  • Dodaj reguły blokujące nieautoryzowany dostęp do portów SMTP, IMAP i POP3.

Podsumowanie

Konfiguracja serwera pocztowego za pomocą VestaCP jest prosta i szybka. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi panelu, możesz łatwo tworzyć i zarządzać skrzynkami e-mailowymi, konfigurować przekazywanie wiadomości oraz autorespondery. VestaCP oferuje również solidne zabezpieczenia i wsparcie dla certyfikatów SSL, co zapewnia bezpieczną i niezawodną komunikację e-mailową.

Jak skonfigurować pocztę, tworzyć skrzynki e-mailowe i zarządzać nimi w VestaCP
Przewiń na górę