Jak dodawać, usuwać i zarządzać użytkownikami oraz ustawiać dla nich odpowiednie uprawnienia

Wprowadzenie

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami to kluczowy aspekt administracji serwerem, który wpływa na bezpieczeństwo i wydajność systemu. VestaCP, darmowy panel hostingowy typu open-source, umożliwia łatwe dodawanie, usuwanie i zarządzanie użytkownikami, a także ustawianie odpowiednich uprawnień dla każdego z nich. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak skutecznie zarządzać użytkownikami i uprawnieniami w VestaCP, aby zapewnić bezpieczne i efektywne zarządzanie serwerem.

Krok 1: Dodawanie nowych użytkowników

 1. Logowanie do VestaCP
  • Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu https://twoja_adres_ip:8083.
  • Zaloguj się za pomocą danych administratora.
 2. Przejdź do sekcji USER
  • Po zalogowaniu, kliknij zakładkę USER znajdującą się w górnym menu.
 3. Dodaj nowego użytkownika
  • Kliknij przycisk Add User.
  • Wypełnij formularz dodawania nowego użytkownika:
   • Username: Wprowadź unikalną nazwę użytkownika.
   • Password: Wprowadź silne hasło i potwierdź je.
   • Email: Podaj adres e-mail użytkownika.
   • Package: Wybierz pakiet zasobów, który ma być przypisany do użytkownika.
   • First Name i Last Name: Wprowadź imię i nazwisko użytkownika.
   • Language: Wybierz język interfejsu dla użytkownika.
  • Kliknij Add, aby utworzyć nowego użytkownika.

Krok 2: Zarządzanie użytkownikami

 1. Przegląd użytkowników
  • W sekcji USER zobaczysz listę wszystkich utworzonych użytkowników.
  • Możesz przeglądać szczegóły każdego użytkownika, klikając na jego nazwę.
 2. Edycja użytkownika
  • Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz edytować.
  • Możesz zmienić dane takie jak hasło, e-mail, imię, nazwisko oraz pakiet zasobów.
  • Po wprowadzeniu zmian, kliknij Save aby zastosować zmiany.
 3. Dezaktywacja użytkownika
  • Aby tymczasowo zablokować użytkownika, kliknij na jego nazwę, a następnie zaznacz opcję Suspend User.
  • Kliknij Save, aby dezaktywować konto użytkownika.

Krok 3: Usuwanie użytkowników

 1. Wybór użytkownika do usunięcia
  • W sekcji USER znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć.
  • Kliknij ikonę kosza obok nazwy użytkownika.
 2. Potwierdzenie usunięcia
  • VestaCP poprosi o potwierdzenie usunięcia użytkownika.
  • Kliknij Delete aby usunąć użytkownika. Pamiętaj, że usunięcie użytkownika jest nieodwracalne i wszystkie jego dane zostaną usunięte.

Krok 4: Ustawianie uprawnień dla użytkowników

 1. Tworzenie pakietów zasobów
  • Pakiety zasobów definiują limity i uprawnienia dla użytkowników.
  • Przejdź do sekcji PACKAGES i kliknij Add Package.
  • Wypełnij formularz tworzenia pakietu:
   • Package Name: Nazwa pakietu.
   • Web Domains: Maksymalna liczba domen.
   • Disk Quota: Limit przestrzeni dyskowej.
   • Bandwidth: Limit transferu danych.
   • Database: Maksymalna liczba baz danych.
   • Mail Accounts: Maksymalna liczba kont e-mail.
   • FTP Accounts: Maksymalna liczba kont FTP.
   • Advanced Options: Inne opcje, takie jak SSH Access, Cron Jobs, etc.
  • Kliknij Save, aby utworzyć pakiet.
 2. Przypisywanie pakietów użytkownikom
  • Przejdź do sekcji USER i wybierz użytkownika, którego chcesz edytować.
  • W polu Package wybierz odpowiedni pakiet zasobów.
  • Kliknij Save, aby zastosować zmiany.

Krok 5: Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami

 1. SSH Access
  • Możesz pozwolić lub zabronić użytkownikowi dostępu do SSH.
  • Przejdź do edycji użytkownika i zaznacz/odznacz opcję SSH Access.
  • Kliknij Save, aby zastosować zmiany.
 2. Zarządzanie Cron Jobs
  • Umożliwienie użytkownikom zarządzania zadaniami Cron może być przydatne dla automatyzacji zadań.
  • Przejdź do edycji użytkownika i zaznacz/odznacz opcję Cron Jobs.
  • Kliknij Save, aby zastosować zmiany.
 3. Limitowanie zasobów
  • Możesz indywidualnie dostosować limity zasobów dla każdego użytkownika.
  • Przejdź do edycji użytkownika i dostosuj pola takie jak Disk Quota, Bandwidth, Database, etc.
  • Kliknij Save, aby zastosować zmiany.

Krok 6: Monitorowanie użytkowników

 1. Monitorowanie aktywności
  • Regularnie sprawdzaj aktywność użytkowników, aby upewnić się, że nie przekraczają przydzielonych zasobów.
  • Przejdź do sekcji Statistics, aby zobaczyć użycie zasobów przez każdego użytkownika.
 2. Raporty i powiadomienia
  • Ustaw powiadomienia e-mail, aby być na bieżąco z przekroczeniem limitów zasobów przez użytkowników.
  • Przejdź do sekcji Server -> Configuration -> Notifications i skonfiguruj odpowiednie powiadomienia.

Podsumowanie

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w VestaCP jest proste i intuicyjne dzięki bogatemu zestawowi narzędzi dostępnych w panelu. Poprzez dodawanie, edytowanie, usuwanie użytkowników oraz ustawianie odpowiednich pakietów zasobów i uprawnień, możesz efektywnie zarządzać swoim serwerem, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność. Regularne monitorowanie aktywności użytkowników i ustawianie powiadomień pomoże utrzymać kontrolę nad zasobami serwera.

Jak dodawać, usuwać i zarządzać użytkownikami oraz ustawiać dla nich odpowiednie uprawnienia
Przewiń na górę