Jak zainstalować certyfikaty SSL/TLS i skonfigurować bezpieczne połączenia HTTPS

Wprowadzenie

Instalacja certyfikatów SSL/TLS oraz konfiguracja bezpiecznych połączeń HTTPS to kluczowe kroki w zabezpieczeniu stron internetowych. Certyfikaty SSL/TLS zapewniają szyfrowanie danych przesyłanych między serwerem a klientem, co chroni przed ich przechwyceniem przez nieautoryzowane osoby. VestaCP, darmowy panel hostingowy typu open-source, ułatwia instalację i zarządzanie certyfikatami SSL/TLS. W tym artykule omówimy, jak zainstalować certyfikaty SSL/TLS i skonfigurować bezpieczne połączenia HTTPS w VestaCP.

Krok 1: Logowanie do VestaCP

 1. Logowanie do panelu VestaCP
  • Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu https://twoj_adres_ip:8083.
  • Zaloguj się za pomocą danych administratora.

Krok 2: Dodanie domeny (jeśli jeszcze jej nie dodałeś)

 1. Przejdź do sekcji WEB
  • Kliknij zakładkę WEB w górnym menu.
 2. Dodaj nową domenę
  • Kliknij przycisk Add Web Domain.
  • Wprowadź nazwę swojej domeny (np. example.com).
  • Kliknij Add, aby dodać domenę do VestaCP.

Krok 3: Instalacja certyfikatu SSL/TLS

 1. Przejdź do sekcji WEB i wybierz swoją domenę
  • W sekcji WEB kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zainstalować certyfikat SSL/TLS.
 2. Włącz wsparcie dla SSL
  • Zaznacz opcję SSL Support.
 3. Zainstaluj darmowy certyfikat Let’s Encrypt
  • Zaznacz opcję Let's Encrypt Support.
  • Kliknij Save, aby zainstalować certyfikat Let’s Encrypt. VestaCP automatycznie wygeneruje i zainstaluje certyfikat SSL/TLS dla Twojej domeny.
 4. Ręczna instalacja certyfikatu SSL/TLS (jeśli korzystasz z innego dostawcy)
  • W polu SSL Certificate, wklej treść certyfikatu SSL, który otrzymałeś od dostawcy.
  • W polu SSL Key, wklej klucz prywatny związany z certyfikatem.
  • Opcjonalnie, w polu SSL Certificate Authority / Intermediate, wklej certyfikat pośredni, jeśli został dostarczony przez dostawcę.
  • Kliknij Save, aby zainstalować certyfikat.

Krok 4: Konfiguracja bezpiecznych połączeń HTTPS

 1. Przekierowanie ruchu HTTP na HTTPS
  • Aby upewnić się, że cały ruch do Twojej strony jest szyfrowany, skonfiguruj przekierowanie z HTTP na HTTPS.
  • Edytuj plik konfiguracyjny Nginx dla swojej domeny, zazwyczaj znajdujący się w /etc/nginx/conf.d/.
  • Dodaj poniższy blok do pliku konfiguracyjnego:

   server {
   listen 80;
   server_name example.com www.example.com;
   return 301 https://$host$request_uri;
   }
  • Zapisz zmiany i zrestartuj serwer Nginx:

   sudo systemctl restart nginx
 2. Sprawdzenie konfiguracji SSL/TLS
  • Upewnij się, że certyfikat SSL/TLS został poprawnie zainstalowany, przechodząc do swojej strony internetowej za pomocą protokołu HTTPS (np. https://example.com).
  • Możesz również użyć narzędzi online, takich jak SSL Labs SSL Test, aby zweryfikować konfigurację SSL/TLS i upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Krok 5: Zaawansowana konfiguracja SSL/TLS

 1. Ustawienie preferowanych wersji protokołów SSL/TLS
  • Edytuj plik konfiguracyjny Nginx, aby określić, które wersje protokołów SSL/TLS mają być używane.
  • Dodaj lub zaktualizuj poniższe ustawienia:

   ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
   ssl_prefer_server_ciphers on;
   ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH';
 2. Konfiguracja HTTP/2
  • HTTP/2 może znacznie poprawić wydajność Twojej strony dzięki równoczesnemu przesyłaniu wielu zasobów przez jedno połączenie.
  • Upewnij się, że Nginx jest skompilowany z obsługą HTTP/2.
  • Dodaj http2 do sekcji listen w konfiguracji serwera SSL:
   listen 443 ssl http2;
 3. Bezpieczne nagłówki HTTP
  • Dodaj bezpieczne nagłówki HTTP, aby poprawić bezpieczeństwo swojej strony:
   add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;
   add_header X-Content-Type-Options nosniff;
   add_header X-Frame-Options DENY; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";

Krok 6: Monitorowanie i odnawianie certyfikatów SSL/TLS

 1. Automatyczne odnawianie certyfikatów Let’s Encrypt
  • VestaCP automatycznie odnawia certyfikaty Let’s Encrypt. Upewnij się, że cron jobs są włączone i działają poprawnie.
 2. Monitorowanie ważności certyfikatów
  • Regularnie sprawdzaj ważność swoich certyfikatów SSL/TLS, aby uniknąć ich wygaśnięcia.
  • Możesz użyć narzędzi monitorujących, takich jak Nagios czy Zabbix, aby otrzymywać powiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu certyfikatu.

Podsumowanie

Instalacja certyfikatów SSL/TLS i konfiguracja bezpiecznych połączeń HTTPS w VestaCP jest prostym procesem, który zapewnia ochronę danych przesyłanych między serwerem a klientem. Korzystając z wbudowanych narzędzi VestaCP oraz ręcznej konfiguracji, możesz skutecznie zabezpieczyć swoje strony internetowe i poprawić ich wydajność. Regularne monitorowanie i odnawianie certyfikatów SSL/TLS to kluczowe kroki, aby utrzymać bezpieczeństwo Twojej strony na najwyższym poziomie.

Jak zainstalować certyfikaty SSL/TLS i skonfigurować bezpieczne połączenia HTTPS
Przewiń na górę