Przewodnik po tworzeniu baz danych MySQL/MariaDB oraz zarządzaniu nimi za pomocą VestaCP

Wprowadzenie

VestaCP to darmowy panel hostingowy typu open-source, który umożliwia łatwe zarządzanie serwerem, w tym tworzenie i zarządzanie bazami danych MySQL i MariaDB. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi VestaCP, nawet osoby bez zaawansowanej wiedzy technicznej mogą skutecznie zarządzać bazami danych. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak tworzyć bazy danych MySQL/MariaDB oraz jak nimi zarządzać za pomocą VestaCP.

Krok 1: Instalacja i logowanie do VestaCP

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego VestaCP, wykonaj poniższe kroki, aby go zainstalować i zalogować się do panelu:

 1. Instalacja VestaCP
  • Zaloguj się na serwer VPS jako root.
  ssh root@twoj_adres_ip

  • Zaktualizuj system:
  apt update && apt upgrade -y

  • Pobierz skrypt instalacyjny VestaCP:
  curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

  • Uruchom skrypt instalacyjny:
  bash vst-install.sh
  • Podaj wymagane informacje, takie jak adres e-mail administratora i nazwa hosta serwera, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Logowanie do VestaCP
  • Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu https://twoja_adres_ip:8083.
  • Zaloguj się za pomocą danych administratora, które otrzymałeś po instalacji.

Krok 2: Tworzenie bazy danych MySQL/MariaDB

 1. Przejdź do sekcji DB
  • Po zalogowaniu się do panelu VestaCP, kliknij zakładkę DB.
 2. Dodaj nową bazę danych
  • Kliknij przycisk Add Database.
  • Wprowadź nazwę swojej bazy danych, nazwę użytkownika oraz hasło.
  • Wybierz typ bazy danych (MySQL lub MariaDB) z rozwijanego menu.
  • Kliknij Add, aby utworzyć bazę danych.

Krok 3: Zarządzanie bazami danych

 1. Przegląd i zarządzanie bazami danych
  • W sekcji DB, znajdziesz listę wszystkich utworzonych baz danych.
  • Kliknij nazwę bazy danych, aby wyświetlić szczegóły, takie jak nazwa bazy danych, nazwa użytkownika oraz dostępne opcje zarządzania.
 2. Zmiana hasła użytkownika bazy danych
  • Kliknij nazwę bazy danych, aby przejść do jej ustawień.
  • Kliknij Change Password obok nazwy użytkownika.
  • Wprowadź nowe hasło i kliknij Save, aby zastosować zmiany.
 3. Usuwanie bazy danych
  • W sekcji DB, kliknij ikonę kosza obok bazy danych, którą chcesz usunąć.
  • Potwierdź usunięcie bazy danych, klikając Delete.

Krok 4: Używanie phpMyAdmin do zarządzania bazami danych

 1. Dostęp do phpMyAdmin
  • VestaCP zawiera phpMyAdmin, popularne narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL/MariaDB.
  • Przejdź do https://twoja_adres_ip/phpmyadmin i zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła bazy danych.
 2. Zarządzanie bazami danych za pomocą phpMyAdmin
  • Po zalogowaniu do phpMyAdmin, możesz tworzyć, edytować i usuwać bazy danych, tabele, rekordy oraz wykonywać zapytania SQL.
  • Korzystaj z phpMyAdmin do zaawansowanego zarządzania swoimi bazami danych, w tym do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Krok 5: Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie baz danych

 1. Tworzenie kopii zapasowych baz danych
  • Przejdź do sekcji BACKUP w VestaCP.
  • Kliknij Add Backup, aby utworzyć nową kopię zapasową.
  • Wybierz, które bazy danych chcesz uwzględnić w kopii zapasowej i kliknij Create Backup.
 2. Przywracanie baz danych z kopii zapasowych
  • Przejdź do sekcji BACKUP.
  • Znajdź kopię zapasową, z której chcesz przywrócić bazę danych, i kliknij Restore.
  • Wybierz bazy danych, które chcesz przywrócić, i kliknij Restore, aby rozpocząć proces przywracania.

Krok 6: Optymalizacja i zabezpieczanie baz danych

 1. Optymalizacja baz danych
  • Regularnie optymalizuj swoje bazy danych, aby zapewnić ich wydajność.
  • Możesz to zrobić za pomocą phpMyAdmin lub narzędzi wbudowanych w MySQL/MariaDB, takich jak OPTIMIZE TABLE.
 2. Zabezpieczanie baz danych
  • Upewnij się, że wszystkie konta użytkowników bazy danych mają silne, unikalne hasła.
  • Regularnie aktualizuj MySQL/MariaDB do najnowszej wersji, aby zapewnić ochronę przed znanymi lukami bezpieczeństwa.
  • Konfiguruj odpowiednie uprawnienia dostępu do baz danych, aby minimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Podsumowanie

Tworzenie i zarządzanie bazami danych MySQL/MariaDB za pomocą VestaCP jest proste i intuicyjne. Dzięki VestaCP, możesz łatwo tworzyć nowe bazy danych, zarządzać użytkownikami, wykonywać kopie zapasowe i przywracać dane, a także optymalizować i zabezpieczać swoje bazy danych. VestaCP oferuje potężne narzędzia, takie jak phpMyAdmin, które dodatkowo ułatwiają zarządzanie bazami danych, nawet dla osób bez zaawansowanej wiedzy technicznej.

Przewodnik po tworzeniu baz danych MySQL/MariaDB oraz zarządzaniu nimi za pomocą VestaCP
Przewiń na górę